in2diving disclaimer
Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, desondanks kan het zijn dat er onjuistheden op staan. in2diving aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, direct of indirect voortvloeiend uit informatie of andere gegevens op deze website. Dit alles in de breedste zin van het woord.

in2diving kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van deze site. Verwijzingen en links zijn ter informatie opgenomen, de inhoud van die sites staat niet onder controle van in2diving en kan daar geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor aanvaarden.

Alle informatie op deze website kan altijd zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De gegeven informatie is op geen enkele manier wettelijk bindend.

Deze website en de inhoud zijn beschermd door auteursrechten, tenzij anders aangegeven berusten deze rechten bij in2diving. Het is niet toegestaan deze website, de inhoud of delen daarvan te verveelvoudigen, te verkopen, te verhuren, aan te passen of anderszins zonder expliciete schriftelijke toestemming van in2diving te gebruiken.

Alle prijzen zijn ter informatie en kunnen afwijken van de werkelijke prijzen. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld.  

in2diving behoudt zich het recht voor om de website en de inhoud te allen tijde, zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, te verwijderen of de toegang tot de diensten te ontzeggen. in2diving kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade hierdoor veroorzaakt.

Onjuistheden kunnen worden gerapporteerd aan de webmaster.


in2diving is een handelsnaam van LaMa Duiken V.O.F. handelsregister 08.175.262 KvK Oost Nederland.